درباره ما

به سایت جمعی از فعالین كارگری خوش آمدید. این سایت كه با شعار ”فردا از آن طبقه ی كارگر است!“ مشخص می شود, مجموعه ای از مقاله ها و تراكت های ما را برای آشنایی بیشتر مراجعه كنندگان با دیدگاه ها و مواضع ما عرضه می كند. هر نوشتار جدیدی كه از سوی ما تهیه شود بلافاصله از طریق همین سایت در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. به علاوه همانطور كه می بینید تقریبا همه سایت ها و وبلاگ هایی كه به مسائل جنبش كارگری در ایران می پردازند جزء پیوندهای این وبلاگ هستند.

اما هدف از سایت ما, فقط ارائه نظرات خود نیست بلكه مهمتر از آن می خواهیم از نظرات سایر فعالین جنبش كارگری بر سر پرسش ها و مواضع و موضوعات مشخص با خبر شویم و در حد یك مباحثه سایتی (از طریق ارسال فوری نظرات) سر فصل نظرات انتقادی و یا همراهی و هم جهتی شما را بدانیم.

علاوه بر ارائه نظرات و دیدگاه ها, ما منتظر ارسال اخبار مبارزات كارگری (و نیز سایر مبارزات اجتماعی و سیاسی), و افشای ستم ها و اجحافات سرمایه داری و دولت سرمایه داران, از طریق پیام های فوری شما هستیم. در این زمینه, خواهشمندیم كه موثق و دست اول بودن خبر, و یا جنبه شایعه داشتن آن را حتما در نوشته خود متذكر شوید.

اگر اسنادی از جنبش كارگری ایران و جهان به دستمان رسید كه آن را با توجه به مسائل پیش پای جنبش, مهم و ارزشمند تشخیص دادیم حتما آن را معرفی خواهیم كرد.

به امید پیروزی و بهروزی

”جمعی از فعالین كارگری“

گزارش تخلف
بعدی